Webbversion

Svenskt Vatten
Repeat invitation IWA Sweden/Microplastics 
Till Svenskt Vatten   Skicka vidare   Prenumerera
Mikroplast kollage
Repeat invitation

Welcome to an IWA Sweden Conference about microplastics

An IWA Sweden Conference about microplastics and how to reduce the emissions of them to water and soils. New insights will be presented concerning identification of important sources, analytical methods, treatment technology and fate of microplastics in the environment.

A conference for professionals in public and private sector, NGOs and academia with an ambition to play a role in solving the environmental problem of microplastics.

The conference is hosted by
IWA Sweden (Governing Member Sweden of International Water Association)
Sweden Water Research
Swedish Agency for Marine and Water Management (Havs- och vattenmyndigheten/HaV)

Date: 8 November 2017
Conference Venue:
Quality Hotel View, Hyllie, Malmö

Invitation and programme

To registration

Welcome!

Om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Våra medlemmar, de kommunala VA-organisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och internationella arenor.

Svenskt Vatten
Adress: Box 14057, 167 14 BROMMA
E-mail: svensktvatten@svensktvatten.se
Webbplats: svensktvatten.se 

Dela gärna detta utskick!

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn

Avsluta prenumeration.